Doğal Kül, Sırları ve Özellikleri

Kül sırları ilk kez Çin’de yapılmıştır. Yüksek sıcaklığa (1200°C) çıkılmaya başlandığı yıllarda, açık alevli (odunlu) fırınlara çıkan küllerin, seramiklerin üzerine çökmesi ve çamurun üzerinde erimesiyle ince bir camsı tabaka oluştuğu gözlenmiştir. Daha sonra bu olay geliştirilerek odun külü, kil ve feldspatla hazırlanan kül sırları elde edilmiştir. Kül sırlarının yapımında çeşitli bitki küllerinden yararlanılır. Bitkilerin farklı külleri, sırların değişik görünümler almasını sağlamaktadır. Korları için çömleklerin fırınlardaki konumlandırılmalarına dikkat etmişler ve bunun için sezgisel bilgilerini kullanmışlardır. Kül sırı örnekleri Doğal kül sırları 1150°C’den itibaren oluşabildiklerinden bu sıcaklık ve daha yükseğine uygun olan bir çamur kullanılması ön şarttır. Daha düşük pişme sıcaklıklı çamurlar eriyip çökecektir. Seramik çamurunun içinde bulunan demir alevin etkisiyle turuncudan kırmızıya ateş renklerinin oluşumuna neden olur. Porselen çamurlarında neredeyse hiç demir olmadığından yüzeyde pembeleşmeler meydana gelir. Beyaz görünümlü fakat içinde çok az demir olduğunda çok çeşitli renkler elde edilebilir. Eğer görünümü kırmızı olan yani içeriğinde daha fazla demir olan bir çamur kullanılır ise çikolata kahverengisinden siyaha kadar renkler elde edilebilir . Porselen çamurlarında %25 den başlayan oranlarda feldspat bulunur. Feldspatın eritici rolü vardır, feldspatlı 24 çamurlarda diğer çamurlardan daha önce erimeler başlayacağından daha akışkan parlak yüzeyli seramikler oluştururlar.